امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

سایت انگلیسی شرکت مایا

  • ترجمه مطالب و راه اندازی : امید حداد
  • تاریخ : زمستان 1396
  • کارفرما : سرکار خانم پناهی مطلق
  • دسته بندی : توسعه وب

این سایت در حال حاضر فعال نمیباشد و کارفرمای مربوطه، دامنه آن را تمدید ننموده است.

نکات قابل توجه :
۱- ترجمه محتوا از فارسی به انگلیسی
۲- طراحی واکنشگرا نسبت به سایز صفحه نمایش