امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

سایت بنیاد لاله

  • راه اندازی: امید حداد
  • تاریخ: زمستان 1397
  • کارفرما: دکتر اردبیلی موسس بنیاد لاله
  • دسته بندی: توسعه وب

نکات قابل توجه : 
۱-طراحی واکنش گرا و منعطف نسبت به اندازه صفحه نمایش