امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

سایت شرکت توانا دوام قشم

  • راه اندازی :: امید حداد
  • تاریخ :: 1395
  • کارفرما : : جناب آقای دکتر سهم دینی
  • دسته بندی : : توسعه وب

این سایت در حال حاضر فعال نمیباشد و کارفرمای مربوطه، دامنه آن را تمدید ننموده است. 

نکات قابل توجه :
۱- واکنشگرا
۲- تک صفحه ای