امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

سایت انگلیسی پیام نور گرجستان

  • ترجمه مطالب و راه اندازی: امید حداد
  • تاریخ: بهار 1400
  • کارفرما: دانشگاه پیام نور گرجستان اوکراین
  • دسته بندی: توسعه وب

نکات قابل توجه : 
۱- ترجمه محتوا از فارسی به انگلیسی
۲- لیست کامل تمام رشته ها به صورت جداول قابل جستجو ( بهبود سئو )  در سایت و با زبان انگلیسی
۳- طراحی واکنشگرا نسبت به سایز صفحه نمایش