امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

امید حداد

مهندس راه و ساختمان

توسعه دهنده وب

سایت انگلیسی شرکت مپسا

  • ترجمه مطالب و راه اندازی: امید حداد
  • تاریخ: بهار 1394 و مجددا تابستان 1401
  • کارفرما: شرکت مپسا
  • دسته بندی: توسعه وب

نکات قابل توجه : 
۱- ترجمه محتوا از فارسی به انگلیسی
۲- صفحه ساز قدرتمند با تمام المان های رایج
۳-طراحی واکنش گرا