اخیرا با دانشگاه شریف کاری داشتم

تنم خورد به تنه شون

و باید بگم

نتیجه ای که می گیرن به دلیل رفتار عالی و حرفه ایشون هست

جوری عالی و حرفه ای که نتیجه میگیری اگر اون مدیریت و رفتار حرفه ای داخل یک باغچه گل اجرا بشه ، باغچه میشه بهترین باغچه

ازتون ممنونم

 

گزارشهای بازدید

  • 33
  • 316
  • 2,446
  • 10,827
  • 923,040
  • 522
  • 123
  • فروردین ۲۷, ۱۳۹۷