گاهی

ضعیف تر میشم از طرف مقابلم

تا حس قدرت کنه

 

که اعتماد به نفسش زیاد بشه

که از بودن در کنارم لذت ببره

در حالی که قدرتم خیلی بیشتر از اونه

لای این ضعف عمدی گاهی واقعی میشم و میام بیرون از پوسته ضعفم ، اینطوری همیشه یه حس مخلوطی داره

گزارشهای بازدید

  • 173
  • 279
  • 2,440
  • 11,934
  • 868,128
  • 517
  • 123
  • آذر ۲, ۱۳۹۶