ترجمه ها :
خوب من در دوران ليسانس يه کتاب تحليل سازه رو ترجمه کردم . مي تونيد ترجمه فارسي 311  صفحه از کتاب رو اينجا به صورت رايگان دانلود کنيد . فصل بندي کردم :

براي دانلود کافي هست روي علامت (يا علامت هاي ) دانلود هر فصل کليک کنيد :

                                                                                 فصل ها :
فصل 14
تنش و کرنش مرکب
فصل 15
کار مجازي و روش هاي انرژي
فصل 16
تحليل سازه هاي نامعين -
روش شيب افت و پخش لنگر
فصل 18
تحليل پلاستيک تيرها و قاب
ها
فصل 20
خطوط تاثير
فصل 21
  تئوری اولر برای ستون های
لاغر - انواع حالت های کمانش -
اثر سطح مقطع بر کمانش ستون
ها -پایداری تیرها تحت بارهای
محوری و عرضی -روش ریلی
ریتز
اگر سوالي در مورد فايل هاي پي دي اف  داشتيد مي تونيد از طريق بخش ارتباط با من بپرسيد . موفق باشيد .